Rapportering

For at kurs skal være berettiget statsstøtte, må de rapporteres til SSB.
Rapporteringen kan gjøres på flere måter, men med samme krav til dokumentasjon:

Innlogging (for rapportering):

Brukernavn og passord til rapporteringssidene får dere fra kurs/studieansvarlig i egen organisasjon.

Ta kontakt med Espen (eh@fu.no) for å få brukernavn og passord til demoversjon