Studieplaner

Studieplanen er ”omdreiningspunktet” i kursvirksomheten vår.

Den skal:

Organisasjonen din har allerede godkjente studieplaner.
For å finne godkjente studieplaner: Gå til hjemmesiden til din organisasjon.

Mal for studieplan finner du her.

Vi har også laget en mer utfyllende veiledning som du finner her

Innlogging (for rapportering):

Brukernavn og passord til rapporteringssidene får dere fra kurs/studieansvarlig i egen organisasjon.

Ta kontakt med Espen (eh@fu.no) for å få brukernavn og passord til demoversjon