Folkeuniversitetet - din nærmeste medspiller for livslang læring.

Studieforbundet Folkeuniversitetet er en ideell organisasjon som har som formål å bidra til et mer meningsfylt liv for den enkelte samt fremme livslang læring og likestilling i adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter.  Studieforbundet er demokratisk oppbygd, med landsmøtet som høyeste organ. Landsmøtet velger landsstyret som leder organisasjonen mellom landsmøtene,

Folkeuniversitetet har 22 medlemsorganisasjoner som representerer bredden i norsk voksenopplæring . 

Organisering og tilbud

Som offentlig godkjent studieforbund under Lov om voksenopplæring mottar vi noe statsstøtte til deler av virksomheten. Opplæringstilskuddet og tilretteleggingstuøskuddet videreformidles uavkortet til medlemsorganisasjonene, etter samme prisnispper som de Kompetanse Norge bruker.
Innlogging (for rapportering):

Brukernavn og passord til rapporteringssidene får dere fra kurs/studieansvarlig i egen organisasjon.

Ta kontakt med Espen (eh@fu.no) for å få brukernavn og passord til demoversjon