Nasjonal kompetansepolitikk

Dokumenter og lenker til offentlige utredninger og annet som omhandler voksnes læring.


NOU 2019: 25 Med rett til å mestre — Struktur og innhold i videregående opplæring

Det foreslås blant annet at dagens rett utvides til en rett til fullføring med studie- eller yrkeskompetanse og at  voksnes rett til videregående opplæring utvides til å inkludere voksne som trenger rekvalifisering for å kunne delta i arbeidslivet (kap 8)

Markussenutvalget : Lærekraftig utvikling - Livslang læring for omstilling og konkurranseevne


Høring Forslag til endringer i voksenopplæringsloven og friskoleloven

Blant annet forslag om at 10 av 14 studieforbund flyttes til Kulturdepartementet og endringer i forskrift

Regional kompetansepolitikk

Her kommer det etterhvert dokumenter knyttet til de ulike fylkene

Innlogging (for rapportering):

Brukernavn og passord til rapporteringssidene får dere fra kurs/studieansvarlig i egen organisasjon.

Ta kontakt med Espen (eh@fu.no) for å få brukernavn og passord til demoversjon